دسته‌بندی نشده

ﺍوﻟﻴﻦ کاری که ﺍﻣﺎﻡ زمان (عج) ﺩﺭ ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ انجام می دهد

ﺍوﻟﻴﻦ کاری که ﺍﻣﺎﻡ زمان (عج) ﺩﺭ ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ انجام می دهد,حدیث ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ(ع) درباره ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ,ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ چیست,ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ کجاست,اهمیت ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ برای مسیحیان

محتوای مطلب

ﺍوﻟﻴﻦ کاری که ﺍﻣﺎﻡ زمان (عج) ﺩﺭ ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ انجام می دهد

حدیث ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ(ع) درباره ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩند:

ﺍﻭّﻟﻴﻦ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ(ع) ﺩﺭ ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺭﺍﺕ و دیگر کتب آسمانی ﺭﺍ ﺍﺯ ﻏﺎﺭﻯ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ.[1]

همچنین فرمود:

مهدی، تابوت سکینه، عصای موسی و انگشتر سلیمان را از غاری در انطاکیه بیرون می آورد.[2]

ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ چیست و کجاست

ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﺩ ﺍﻭﺭﻭﻧﺘﺲ، ﻧﻬﺮ ﻋﺎﺻﻰ، 22 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻯ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺪﻳﺘﺮﺍﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻮﭼﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ ﻗﺪﻳﻢ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻢ، ﺑﺎﺭﻭﻫﺎ، ﺁﺑﺮﺍﻩ، ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻭ ﻗﻠﻌﻪ ﺍﻯ ﺑﺎﻗﻰ ﺍﺳﺖ. در کاوش هایی که در آن جا و در اطرافش به عمل آمده،

موزائیک های عالی، از شش قرن اول میلادی، به دست آمده است.

جام بزرگ انطاکی که در سال 1910 به دست آمده، به زعم بعضی همان جام مقدس است.[3]

Antiochmap2 - ﺍوﻟﻴﻦ کاری که ﺍﻣﺎﻡ زمان (عج) ﺩﺭ ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ انجام می دهد

اهمیت ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ برای مسیحیان

ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺁﻧﺠﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭّﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ؛

ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﻋﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ، ﺑﻪ ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ ﻫﺠﺮﺕ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

«ﭘﻮﻟﺲ» ﻭ «ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ» ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺩﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ.

ﺷﺎﻳﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻣﻬﺪﻭﻯ، ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﻴﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺍﺳﺖ.[4]

منابع:
1.ملاحم ابن طاووس,67
2.روزگار رهایی، ج 1، ص 454
3.خورشید مغرب، پاورقی، ص 295
4.فرهنگ نامه مهدویت، خدا مراد سلیمیان، ص66

خواندن مطالب مفید بیشتر
مصحف فاطمه چگونه نوشته شد

نوشته‌های مرتبط

دانلود رایگان کتاب زنان اسوه

Entezar

مولودی میثم مطیعی معرفی مادر امام زمان(عج)

Entezar

دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

Entezar

کلیپ از مردم میخوان به مادرشون بگن دوستش دارند

Entezar

استاد فاطمی نیا درباره مادر

Entezar

دانلود مستند پرزیدنت آکتور سینما

Entezar

منجی در هندو

Montazer

داستان صوتی ظهور مسیح

Montazer

دانلود فیلم خام حرم امام علی(ع)

Entezar

سبک زندگی مهدوی

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد