دسته بندی: آیت الله مجتهدی

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

تاثیر صدقه از طرف امام معصوم

در محضــــــر بزرگـــــــــان تاثیر صدقه از طرف امام معصوم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

فضیلت خواندن زیارت عاشورا آیت الله بهجت

فضیلت خواندن زیارت عاشورا آیت الله بهجت آیت الله بهجت فرمودند:

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

امتحان های بزرگ الهی

امتحان های بزرگ الهی غیبت امتحان بزرگ الهی

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

انگار نه انگار امام زمانشان غایب است

انگار نه انگار امام زمانشان غایب است

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

حق الناس در کلام آیت الله بهجت

آیت الله بهجت می فرمایند : حق الناس در کلام آیت الله بهجت

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

خاطره ایت الله مجتهدی تهرانی از ایت الله مدنی

 مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

گریه امام زمان برای دعا نکردن شیعیان بعد از نماز

آیت الله مجتهدی تعریف می کردند:  

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

روضه خوانی که یک عمر دروغ گفته بود

روضه خوانی که یک عمر دروغ گفته بود آیت الله مجتهدے تهرانی(ره):

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان تشرف آیت الله مجتهدی تهرانی

تشــــــ☀️ــــــرفـــــــــــات… نقل است از مرحوم آیت الله مجتهدی...

آیت ‌الله مجتهدی تهرانی نماز خواندن

✴️ مرحوم حضرت آیت ‌الله مجتهدی تهرانی: ?? اگر ما از ترس جهنم نماز بخوانیم ،...