دسته بندی: آیت ‌الله صافی

استغاثه آیت الله صافی به امام زمان(عج)

استغاثه آیت الله صافی به امام زمان(عج) : یا ابا صالح امام منتظر  

نظر آیت الله صافی درباره نفرین و آرزوی شکست

نظر آیت الله صافی درباره نفرین و آرزوی شکست برای دیگران   فرهنگ > دین و...

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

آیت الله العظمی صافی سرآغاز مدینه فاضله

یادداشتی از آیت الله العظمی صافی: سرآغاز مدینه فاضله

دعا برای امام زمان آیت ‌الله صافی

دعا برای امام زمان آیت ‌الله صافی  حضرت آیت ‌الله صافی گلپایگانی:  دعا برای...