آذر ۲۶, ۱۳۹۷

Category : احادیث امام صادق (ع)

احادیث امام صادق (ع)

دعای سفارش شده امام صادق(ع) در زمان غیبت

Entezar
دعای سفارش شده امام صادق(ع) در زمان غیبت
احادیث امام صادق (ع)

هر کس وقت تعیین کند دروغ گفته

Entezar
هر کس وقت تعیین کند دروغ گفته
احادیث امام صادق (ع)

اولین کسی با امام زمان بیعت می کند

Entezar
اولین کسی با امام زمان بیعت می کند