دسته بندی: احادیث امیرالمومنین علی(ع)

بیت ظهور

فضیلت دعا کردن

 از امیر المؤمنین روایت شده که فرمودند: فضیلت دعا کردن

درد دل هاي امام علی با پیامبر در شهادت حضرت زهرا-بیت ظهور

درد دل های امام علی با پیامبر در شهادت حضرت زهرا

درد دل های امام علی با پیامبر در شهادت حضرت زهرا درد دل های حضرت امیرالمومنین...

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

وصف شیعیان از زبان امام علی

وصف شیعیان از زبان امام علی (ع) خوشا به حال مومنانی که امیرشان اینگونه وصف شان...

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

حدیث امام علی درباره یاران امام زمان

حدیث امام علی درباره یاران امام زمان

احادیث امام زمان (عج),داستان های امام زمان(عج),داستان های مهدوی,اشعار درباره امام زمان(عج),اشعار مهدوی,تشرفات خدمت ولی عصر,تشرفات خدمت امام زمان(عج),سخن بزرگان درباره امام زمان,سخنرانی های مهدوی

عجله نکردن برای رسیدن زمان ظهور

عجله نکردن برای رسیدن زمان ظهور

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

چطور در قیامت در کنار امام علی باشیم

امام علی (ع)می فرمایند : چطور در قیامت در کنار امام علی باشیم؟

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

حضرت مهدی هواپرستی را به خدا پرستی برمیگرداند

حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام)می فرمایند : حضرت مهدی هواپرستی را به خدا...

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

بیعت در زمان قیام امام زمان

حدیث امیر المومنین: بیعت در زمان قیام امام زمان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

تعبیر امام علی در حق منتظر راستین امام زمان

تعبیر امام علی در حق منتظر راستین امام زمان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

صاحب پرچم محمّدی و دولت احمدی

صاحب پرچم محمّدی و دولت احمدی