حضرت ولی عصر(عج)

اشعار امام زمان درد فراغيم دچار

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

شعـــــــــــر مهـــــــ  ـــــدوے

سالهايی ست که بر درد فراغيم دچار
چاره ی درد فراق است نظر بر رخ يار

يارما غايب از انظار پس پرده بود
ای خوشا آمدن پرده نشين در اظهار

همه عالم شده مشتاق که او باز آيد
آيد وفصل خزان همه گردد چو بهار

همه گويند که او جمعه ميايد جمعه
جمعه ها دوخته چشمان همه بر ره يار

ساليانی است که تکرار شده جمعه ولی
مانده برقلب همه حسرت ديدار نگار

آن نگاری که بود حجت حق روزی زمين
آخرين حلقه ز زنجير امامان کبار

يوسف فاطمه(س) ومنتقم خون حسين(ع)
مصلح عالم واز هرچه ستمگر بيزار

گستراند به جهان عدل خدا رابه يقين
لشگر جمله ضعيفان جهان را سردار

مهدي بن الحسن(عج)وعشق هم منتظران
با ظهورش بشود صحنه ی دنيا گلزار

ای خدا قسمت ما کن که به هنگام ظهور
در رهش تحفه ی جان را بنماييم نثار

ألـلَّـھُــــــمَــ ؏ َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَج

نوشته‌های مرتبط

شعر امام زمان (عج) کجاست جای تو در جمله زمان

Entezar

شعر امام زمانی وقت آن شد تا که چندین بیت نقاشی کنم

Entezar

شعر مهدوی 3

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد