آذر ۲۰, ۱۳۹۷

Tag : چرا حضرت ظهور نمي‌كنند

پرسمان دین

چرا حضرت ظهور نمي‌كنند

Montazer
پرســـــش و پاســـــــخ مهــــــدوے امروز عده زيادي از مردم مشتاق آمدن امام زمان (عج) هستند، پس چرا حضرت ظهور نمي‌كنند؟