برچسب: , , , ,

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

نماز استغاثه به حضرت مهدی

نماز استغاثه به حضرت مهدی خواندن این نماز در غروب دوشنبه و پنج شنبه توصیه شده...