برچسب:

ناشنیده های صاحب الزمان ارواحنافداه

? مرحوم حضرت آیت الله محمّدتقی بهجت : ? هر کس که برای حاجتی به مکان مقدّسی...