برچسب: , , , , ,

موعود

موعود از نگاه مسیحیت

موعود از نگاه مسیحیت مسیحیان معتقد به بازگشت مسیح هستند. در مسیحیت، در عهد...