Tag : مستند اخراج شدگانبا زیرنویس فارسی کم حجم

فیلم ها مختلف

مستند اخراج شدگان-Expelled

Montazer
مستند اخراج شدگان-Expelled اخراج دانشمندان ضد داروین از دانشگاه های آمریکا ؟! در آمریکا نام برخی از دانشمندان مخالف داروینیسم را برای چاپ در هر