برچسب: , , ,

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

وصف شیعیان از زبان امام علی

وصف شیعیان از زبان امام علی (ع) خوشا به حال مومنانی که امیرشان اینگونه وصف شان...