برچسب: , , , , ,

شعر امام زمانی جای كسی هميشه دراين شهر خالی است

شعر امام زمانی جای كسی هميشه دراين شهر خالی است

شعر امام زمانی جای كسی هميشه دراين شهر خالی است

شعر امام زمانی آقا بهار من زمستان است بی تو,شعر امام زمانی آقا بهار من زمستان است,امام زمان٬ شعر٬ شعر امام زمان

شعر امام زمانی آقا بهار من زمستان است بی تو

شعر امام زمانی آقا بهار من زمستان است بی تو

شعر امام زمانی وقت آن شد,امام زمان٬ شعر٬ شعر امام زمان٬ شعر برای امام زمان

شعر امام زمانی وقت آن شد تا که چندین بیت نقاشی کنم

شعر امام زمانی وقت آن شد تا که چندین بیت نقاشی کنم

شعر امام زمانی پرده بگشای که مردم نگرانندهنوز,شعر امام زمانی پرده بگشای,امام زمان٬ شعر٬ شعر امام زمان

شعر امام زمانی پرده بگشای که مردم نگرانندهنوز

شعر امام زمانی پرده بگشای که مردم نگرانندهنوز

شعر امام زمانی بیا دوباره پاک کن زجاده ها غباررا,امام زمان٬ شعر٬ شعر امام زمان٬

شعر امام زمانی بیا دوباره پاک کن زجاده ها غباررا

شعر امام زمانی بیا دوباره پاک کن زجاده ها غباررا

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

شعر امام زمانی باز کن از سر زلفت گره ای دوست بیا

شعـــــــــــر مهـــــــ  ـــــدوے شعر امام زمانی باز کن از سر زلفت گره ای...

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

شعر امام زمانی تا به کی آقای ما تنهاست یا زهرا مدد

شعــــــــر مهـــــــ  ـــــدوے شعر امام زمانی تا به کی آقای ما تنهاست یا...

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

شعر امام زمانی به دردم نمی خورد

شعـــــــــــر مهـــــــ  ـــــدوے شعر امام زمانی به دردم نمی خورد

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

متن شعر یوسف گم گشته باز آید به کنعان

شعـــــــــــر مهـــــــ  ـــــدوے متن شعر یوسف گم گشته باز آید به کنعان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

شعر امام زمانی به یک نگاه تو بیمار می شود دل من

شعـــــــــــر مهـــــــ ـــــدوے شعر امام زمانی به یک نگاه تو بیمار می شود...