برچسب:

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان سرمه متبرک

سرمه متبرک محمّد بن عيسى بن احمد زرجى مى گويد: