برچسب: , , ,

حدیث امین خداوند بر بندگانش

خروج سفياني در کلام معصومین

  خروج سفياني در کلام معصومین امام ڪاظم (ع) میفرمایند:

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

حدیث امام کاظم ظهور و خروج سفياني

حدیث امام کاظم (ع)

مگر ممکن است که بدون خروج سفياني

 ?امام کاظم? ??«يقم القائم بلاسفياني؟ ان امر القائم حتم من الله، و امر...