برچسب: , ,

بیت ظهور

فضیلت دعا کردن

 از امیر المؤمنین روایت شده که فرمودند: فضیلت دعا کردن