آذر ۲۲, ۱۳۹۷

Tag : تشرف آیت الله نجفی مرعشی

داستان های امام زمان

تشرفات آیت الله مرعشی نجفی قسمت دوم

Entezar
تشرفات آیت الله مرعشی نجفی قسمت دوم
داستان های امام زمان

تشرف آیت الله نجفی مرعشی در مسجد سهله

Montazer
 تشرف آیت الله العظمی نجفی مرعشی در مسجد سهله