برچسب: , ,

بیت ظهور

فضیلت دعا کردن

 از امير المؤمنين روايت شده كه فرمودند: فضیلت دعا کردن