برچسب:

برای تعجیل در امر فرج بسیار دعا کنید

‼️ امام عصر -عجل الله فرجه- فرمودند: ❇️ “برای تعجیل در امر فرج بسیار دعا...