Tag : اماده سازی مردم در گذشته برای وقوع غیبت

پرسمان مهدوی

اماده سازی مردم در گذشته برای وقوع غیبت

Montazer
پرســـــش و پاســـــــخ مهــــــدوے ﺁﻳﺎ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﻗﻮﻉ ﻏﻴﺒﺖ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ؟