Tag : آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)

آیت الله مجتهدی

آیت الله مجتهدی تهرانی ره

Entezar
?“آخرالزمان” ?آیت الله مجتهدی تهرانی ره: ?حدیث داریم که در دوره ی آخرالزمان “بطونُهُم آلِهَتُهم”:شکم مردم خدایشان میشود. فقط فکر و ذکرش این است که
آیت الله مجتهدی

انگار نه انگار که امام زمانشان غایب است

Montazer
❗️انگار نه انگار که امام زمانشان غایب است❗️ مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) : یک روز در ایام تحصیل در نجف اشرف، پس از