برچسب:

آیت الله مجتهدی تهرانی ره

?“آخرالزمان” ?آیت الله مجتهدی تهرانی ره: ?حدیث داریم که در دوره ی...

انگار نه انگار که امام زمانشان غایب است

❗️انگار نه انگار که امام زمانشان غایب است❗️ مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی...