صوت ها

دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

شعبان، ماه آشتی کنان است! همراه فایل mp3 سلسله مباحث استاد شجاعی  «تشعبان و آشتی کنان»

دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

sahaban ashti shojaee 1 - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

قسمت اول سخنرانی استاد شجاعی

پخش انلاین
برای دانلود با لینک مستقیم (50% ترافیک رایگان) کلیک نمایئد.

icons1 download beitezohoor.ir - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

فایل صوتی اول؛

شعبان، ماه آشتی کنان است!
آشتی با چه کسی؟
مگه قهر بودیم که آشتی کنیم؟

sahaban ashti shojaee 2 - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

قسمت دوم
پخش انلاین
برای دانلود با لینک مستقیم (50% ترافیک رایگان) کلیک نمایئد.

icons1 download beitezohoor.ir - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

شعبان، بعد از استحمام رجب…
میرسد؛ برایِ پیراستنِ دل!

ظرف دل که تطهیر می شود؛
دیگر میشود در و دیوارش را آذین بست؛
برای قدم گذاشتنِ دلبر !

برای مطالعه بیشتر روی عبارت زیر کلیک نمایید
چگونه مهربان باشیم استاد شجاعی

دانلود سخنرانی ماه شعبان استاد شجاعی

sahaban ashti shojaee 3 - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

قسمت سوم
پخش انلاین
برای دانلود با لینک مستقیم (50% ترافیک رایگان) کلیک نمایئد.

icons1 download beitezohoor.ir - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

اول از رحمِ رجب عبورت داد؛
تا فرو بریزی از هرآنچه که بودی…

بعد در شعبان، فرصت داد؛ تا آماده ی پایه ریزی و بناکردن ساختارِ جدیدت بشی!
یه ساختارِ نورانی و آرام.

sahaban ashti shojaee 4 - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

قسمت چهارم
پخش انلاین
برای دانلود با لینک مستقیم (50% ترافیک رایگان) کلیک نمایئد.

icons1 download beitezohoor.ir - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

شعبان؛ ماهِ تغییرِ دغدغه هاست!
ماهِ انقلابِ نظامِ محبوب ها ….

خودت و آماده کن، که حجمِ عظیمی از نور در راهه!

مناجات شعبانیه استاد شجاعی

sahaban ashti shojaee 5 - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

قسمت پنجم
پخش انلاین
برای دانلود با لینک مستقیم (50% ترافیک رایگان) کلیک نمایئد.

icons1 download beitezohoor.ir - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

ماه عسل (رمضان) ، درراهه ….
شعبان، ماه بستنِ چمدان هاست!

آماده شــو…
که عاشقانه ترین ماه، داره میاد!

برای مطالعه بیشتر روی عبارت زیر کلیک نمایید
دانلود سخنرانی استاد شجاعی

sahaban ashti shojaee 6 - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

قسمت ششم
پخش انلاین
برای دانلود با لینک مستقیم (50% ترافیک رایگان) کلیک نمایئد.

icons1 download beitezohoor.ir - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

از همین شعبان، کم کم فتیله ی کارات و بیار پاییــن …
و برای خلوتهات برنامه ریزی کن!

شعبان، ماه برنامه ریزی، برایِ کاهش شلوغ پلوغی هایِ رمضانه!

sahaban ashti shojaee 7 - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

قسمت هفتم
پخش انلاین
برای دانلود با لینک مستقیم (50% ترافیک رایگان) کلیک نمایئد.

icons1 download beitezohoor.ir - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

بعد از استحمام رجب،
حالا میچسبه، قلبت رو ببری توی یه آرایشگاهِ حرفه ای…
و برای جشنِ رمضان، پیرایشش کنی!

ببین کجاش خرابه…
یه دستی، به سر و روش بکش!

سخنرانی استاد شجاعی

sahaban ashti shojaee 8 - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

قسمت هشتم
پخش انلاین
برای دانلود با لینک مستقیم (50% ترافیک رایگان) کلیک نمایئد.

icons1 download beitezohoor.ir - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

چرا میلادِ کسی که جلوه ی کاملِ تمام انبیاء و ۱۴ معصوم است؛ درست در نیمه ی این ماه اتفاق افتاده؟

مخاطبِ این حرکتِ کنایه آلود و عاشقانه ی خدا، چه کسانی اند؟

برای مطالعه بیشتر روی عبارت زیر کلیک نمایید
کلیپ صوتی مهدوی استاد شجاعی

sahaban ashti shojaee 9 - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

قسمت نهم
پخش انلاین
برای دانلود با لینک مستقیم (50% ترافیک رایگان) کلیک نمایئد.

icons1 download beitezohoor.ir - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

یه کم دقت کن؛
ببین خدایی که تا حالا داشتی؛
قدرت داشت، آروم و شاد، نگهت داره!

اگر اینجور نبود… خدات واقعی نبود!
شعبان وقتِ پیدا کردنِ خدای واقعیه!

چقدر، خُدا، برای خلوتهای رمضانت لازم داری؟

هر قدر، بیشتر لازم داری؛
شعبان، ماه ظرفیت سازیه..

زودباش؛ جایِ دلتو، براش، بازتر کن!

sahaban ashti shojaee 10 - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

قسمت دهم
پخش انلاین
برای دانلود با لینک مستقیم (50% ترافیک رایگان) کلیک نمایئد.

icons1 download beitezohoor.ir - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

چقدر، خُدا، برای خلوتهای رمضانت لازم داری؟

هر قدر، بیشتر لازم داری؛
شعبان، ماه ظرفیت سازیه..

زودباش؛ جایِ دلتو، براش، بازتر کن!

sahaban ashti shojaee 11 - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

قسمت یازدهم
پخش انلاین
برای دانلود با لینک مستقیم (50% ترافیک رایگان) کلیک نمایئد.

icons1 download beitezohoor.ir - دانلود شعبان و آشتی کنان استاد شجاعی

حرف آخر؛
اگر با چهره هایِ دلبرانه ی خدا،
در شعبان اُنس نگیری؛
سفره ی هزار رنگِ جوشن کبیر در رمضان؛
برایت غریبه و نامأنوس خواهد بود….

برای لقمه برداشتن از این سفــره،
از همین الآن، آماده شــو!

بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد