احادیث امام حسین (ع)

روایت امام حسین درباره امام زمان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

روایت امام حسین درباره امام زمان

از ما خاندان دوازده مهدی خواهد بود که اولین آنها امیرالمومنین علیّ بن ابی طالب است

 و آخرین آنها نهمین از فرزندان من است و او امام قائم به حقّ است و خدای تعالی زمین را به واسطه او پس از موت زنده کند و دین حقّ را به دست او بر

همه ادیان چیره نماید گرچه مشرکان را ناخوش آید،او را غیبتی است که اقوامی در آن مرتدّ شوند و دیگرانی در آن پا برجا باشند و اذیّت شوند و به آنها بگویند:

اگر راست می گوئید این وعده چه وقت عملی شود؟بدانید کسی که در دوران غیبت او بر آزار و تکذیب صابر باشد مانند مجاهدی است که با شمشیر پیشار و ی رسول خدا (ص)

مجاهده کرده است.

کمال الدین ج ۱-باب ۳۰

نوشته‌های مرتبط

پنج علامت ظهور حضرت مهدی

Montazer

امام زمان نشان از حضرت یوسف و موسی دارد

Entezar

حدیث امام مهدي از ديدگاه امام حسين

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد