احادیث امام باقر (ع)

رابطه عاشورا و ظهور

رابطه عاشورا و ظهور,عاشورا و ظهور,فــــرهنــگ عاشــورا ،زمینه ساز فــــرهنگ انتظاراســــت.

محتوای مطلب

رابطه عاشورا و ظهور

فــــرهنــگ عاشــورا ،زمینه ساز فــــرهنگ انتظاراســــت.

انتظار،ادامہ ٔ عاشورا اســـــت

و چَـشم به راه حُســینْ دیگر نشستـــن،

درکربلایــے به وسعـــت جہان.

در زیارتـــ عاشـــورا، در دوقســـمت،ازخون خواهےحُــــسین علیہ السّلام در رکابـــ امام مہدی علیہ الســّلام خبر میدهد «۲»

امام مُحمد باقـــر علیہ السّــلام فرمــود :

یکــدیگر را در روز عاشـــورا،این گونہ تعذیت دهیـــــد:

«اعظـــم اللّٰہ اجــورنا بمــصابنا بالــحسین وجعــلنا وایاکم من الطالــبین بثاره مع ولیه الامام المهدے من ال محمد علیہ السلام »

[خُــداوند اَجر ما و
شما را در مُصیبــــت حُسیــــن علیہ السلــام بزرگــ گرداند و ما و شُما را از کسانے قراردهـــد
که به همـــــراه ولے اش،
امام مہدے از آل مُحمـــد علیہ السلام طلــب خون آن حــــضرت کرده ،به خــون خواهے او برخیـــزیم .]

پاره اے روایات، عاشـــورا را روز ظہور حضــرت مہدے علیہ السّلام  ذکــر کرده اند.

پس انتـــظار، انتـــظار انتـــقام عاشــورا اســت «وتـــداوم راه حُـــــسیـنْ »ویـاران مہدے علیہ الســلام همہ عاشورایــــی اند کســانی می توانند

در رکابـــ مهدے علیہ السّلام باشـنـد و امام حــقّ را یارے رساننــد که در مــکتب عاشـــورا، آبدیـده شــده

و معیــار جنگــ و صلــح را از او آموختہ باشنـــد که حــسیــن علیہ السّلام خــود معیار ســلم و حــرب و تولّا وتبرّا است.

الفبای مهدویت ، مجتبی تونه ای

نوشته‌های مرتبط

حدیث عدالت حضرت مهدی از زبان امام باقر

Montazer

اولین سخن امام زمان هنگام ظهور

Montazer

وسعت سرزمین امام زمان(عج)

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد