احادیث حضرت محمد(ص)

گریه‌ پیامبر بر ضربت‌ خوردن‌ امام علی(ع)

گریه‌ پیامبر بر ضربت‌ خوردن‌ امام علی(ع),داستان گریه‌ پیامبر بر ضربت‌ خوردن‌ امام علی(ع),روایت قبل از ضربت‌ خوردن‌ امام علی(ع),ضربت‌ خوردن‌ امام علی(ع)

گریه‌ پیامبر بر ضربت‌ خوردن‌ امام علی(ع)

ابن بابويه و سيّد ابن طاووس درباره ضربت خوردن امام علی(ع)

ابن بابويه و سيّد ابن طاووس و ديگران به سندهاى معتبر از حضرت رضا عليه السّلام روايت كرده اند كه:

حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: پیامبر صلّى اللّه عليه و آله در جمعه آخر ماه شعبان خطبه اى در فضيلت ماه مبارك رمضان ادا كرد

و چون خطبه را تمام كرد من برخاستم و گفتم: يا رسول اللّه بهترين عملها در اين ماه مبارك چيست؟

فرمود: اى ابوالحسن بهترين عملها در اين ماه پرهيزكارى از محرّمات الهى است.

پس قطرات اشك از ديده مبارك فرو ريخت.

گفتم: يا رسول اللّه سبب گريه ات چيست؟

فرمود: يا على گريه مى كنم بر آنچه بر تو واقع خواهد شد در اين ماه، گويا مى بينم كه تو مشغول نمازى براى پروردگار خود،

برانگيخته شود بدبخت ترين اوّلين و آخرين، همتای پى كننده ناقه صالح، پس ضربتى بر سر تو زند كه محاسن مباركت را از خون سرت رنگين كند.

حضرت امير المؤمنين عليه السّلام پرسيد: آيا آن حالت با سلامتى دين من خواهد بود؟

فرمود: بلى دين تو به سلامت خواهد بود.

پس حضرت فرمود: يا على هر كه تو را بكُشد مرا كشته است، و هر كه تو را دشمن دارد مرا دشمن داشته است

و هر كه تو را ناسزا گويد مرا ناسزا گفته است. زيرا كه تو از من و به منزله جان منى.

جلاء العیون، مجلسی ره، ص ۳۱۱

اللهم العن قتله امیرالمومنین علیه سلام

نوشته‌های مرتبط

حدیث سکوت در برابر ظالم

Entezar

حدیث تنها حجت بازمانده در دنیا

Montazer

طاووس اهل بهشت

Montazer

دیدگاه شما چیست؟