متن مهدوی

محدوده حکومت سفیانی

محدوده حکومت سفیانی چه جاهایی را شامل می شود,محدوده حکومت سفیانی

محتوای مطلب

محدوده حکومت سفیانی

حدیث امام صادق(ع) درباره حکومت سفیانی

شیخ صدوق از ابو منصور البحبی نقل کرده است که می گوید:

از امام صادق(ع) درباره اسم سفیانی سؤال کردم. فرمودند:

تو را با اسمِ او چه کار؟ هر گاه مناطق پنج گانة شام: دمشق، حمص، فلسطین، اردن و حلب را تصرف کرد، منتظر فرج باشید.

گفتم: آیا 9 ماه این را در تصرف دارد. فرمودند:

«خیر بلکه تصرف او 8 ماه است که یک روز هم بر آن اضافه نمی شود.»

و برخی گفته اند بعد از تسلط بر شام، هفت ماه حکمرانی می کند

چگونه امام مهدی(ع) بر عراق مسلط می شود

بعد از این که سفیانی تسلیم پیشنهاد اطرافیان خود می شود، در مقابل امام مهدی(ع) می ایستد و آن حضرت (ع) را به مبارزه می خواند.

پس امام مهدی(ع) او را از جنگ بیم می دهد. اما سفیانی بر جنگ علیه امام (ع) پا فشاری می کند.

بدین ترتیب بین لشکر سفیانی و لشکر امام (ع) جنگی در می گیرد، که پیروز آن مهدی(ع) است. حکم رانی سفیانی پایان می یابد

و اسیر می شود و امام (ع) او را به درک واصل می کند. و این گونه امام (ع) بر عراق مسلط می شود.

منبع:

ماهنامه موعود شماره 75
اسماعيل شفيعي سروستان

نوشته‌های مرتبط

عید تاج گذاری امام زمان(عج)

Entezar

دعای شیخ بهایی برای امام زمان

Montazer

ﺳﺮﺩﺍﺏ ﻏﻴﺒﺖ چیست

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد