متن مهدوی

خطبه فدک چیست

خطبه فدک چیست

خطبه فدک چیست

اهمیت فدک برای حضرت زهرا (س)

سخنان حضرت زهرا(س) در مسجد النبی خطاب به غاصبان فدک فدک چه بود و چرا غصب شد؟

کلیپ معرفی خطبه فدکیه

play-sharp-fill

دانلود با لینک مستقیم (50% ترافیک رایگان) کلیک نمایئد.

حضرت صديقه طاهره سلام الله عليها مي فرمايد:

هَذَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ يَبْتَزُّنِي نَحِيلَةَ أَبِي وَبُلْغَةَ ابْنَيَّ.
این فرزند ابو قحافه (ابوبكر)، هديه پدرم و وسيله زندگي ساده فرزندانم را از من مي رباید.
نکات فرمایش حضرت:

نکته اول

جمله «نَحِيلَةَ أَبِي» اثبات مي كندكه فدك هديه پيامبر اكرم صلي الله عليه واله به حضرت بوده است

طبری:

فكانت خيبر فيئا للمسلمين وكانت فدك خالصة لرسول الله لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب.
خيبر متعلق به همه مسلمانان بود ولي فدك مخصوص رسول خدا بود چون با لشگركشي فتح نشد.
تاريخ الطبري، ج 2، ص 138
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ج 2، ص 422

importance fadak hazrat zahra2 - خطبه فدک چیست

گذری کوتاه بر: سقیفه بنیساعده

داستان خطبه فدکیه

دانلود فایل pdf خطبه فدکیه

تاریخچه فدک در زمان بنیامیه و بنیعباس

متن خطبه فدک با تقسیمبندی تدبّری (اسناد فدک)

کتاب خطبه فدکیه حضرت فاطمه(س)

سقیفه

پس از رحلت حضرت محمد(ص)، حضرت علی (ع)
و برخی دیگر از اصحاب مشغول تدارک مراسم تدفین وی بودند، در
در ،» سعد بنعباده « به رهبری » انصار « همان زمان عدهای از
محلی به نام سقیفه بنیساعده جمع شدند تا برای انتخاب رهبر خود،
بعد از پیامبر، تصمیم بگیرند.
هر چند آغازکننده این ماجرا انصار و سعد بنعباده بودند، ولی با ورود
برخی مهاجرین، )ابوبکر، عمر بنخطاب، ابوعبیده جراح و …(
مشاجرهای درگرفت که آیا خلافت باید به انصار برسد یا مهاجران؟
سخنرانی ابوبکر در ترجیح مهاجران و قریش، برای خلافت، باعث شد
ابتکار عمل از دست انصار خارج شده و جلسهای که توسط انصار آغاز
شده بود به نفع مهاجران تمام شده و ابوبکر به عنوان نماینده مهاجران،
به خلافت انتخاب شود. سعد بنعباده هیچگاه با خلفا بیعت نکرد، لکن
آغازگر فتنهای شد، که به نام او ثبت گردید.
پس از این واقعه حضرت علی علیهالسلام، فاطمه زهراعلیهاالسلام، و
افراد دیگری مانند فضل و عبدالله پسران عباس عموی پیامبر و نیز
اصحاب معروف پیامبر مانند سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد بن
عمرو و زبیر بنعوام، از کسانی بودند که به برگزاری شورای سقیفه
اعتراض کردند. شیعیان، واقعه سقیفه و نتایج آن را بر خلاف تصریحات
پیامبر اسلام، مبنی بر جانشینی امیرالمومنین علی علیهالسلام، به ویژه
در غدیر خم، میدانند.
بعد از وقایع سقیفه حضرت علی علیهالسلام از حاضران جلسه سؤال
عرضه داشتند: گفتند که امیری از ما و »؟ انصار چه گفتند « : کردند
چرا به انصار اینگونه احتجاج « : امیری از شما باشد. حضرت فرمود
نکردید که پیامبر صلی ا…علیهوآله، وصیت فرمود که به نیکوکار انصار
عرضه شد: در این »؟ نیکی شود و از بدکارشان چشمپوشی گردد
اگر حکومت از آنان بود « : وصیت چه حجتی بر علیه آنان است؟ فرمود
»؟ قریش چه گفتند « : سپس فرمود »؟ که در حقشان سفارش نمیکرد
عرضه داشتند: قریش استدلال کردند که آنان شجرة رسولند. فرمود:
به درخت احتجاج کردند و میوه آن را ضایع نمودند: )
نهج البلاغه، خطبه 67 )

importance fadak hazrat zahra1 - خطبه فدک چیست

برای مطالعه بیشتر لینک زیر هدیه ما به شما
پرسمان مهدویت و سوال و جواب درباره امام زمان(عج)

داستان فدک

در سال 7 هجرت، پیامبر خداصلی ا…علیه وآله برای سرکوبی فتنه یهودیان
خیبر که به تحریک قبایل مختلف علیه اسلام مشغول بودند، با اعزام سپاهی،
دژهای آن را تصرف کرد. یهودیان پیشنهاد دادند که بخشی از خیبر را
همچنان در اختیار داشته باشند و به جایش هر ساله نصف درآمد خیبر را به
حاکمیت اسلام، ارسال دارند. رسول مکرم اسلام نیز با پیشنهادشان موافقت
کرد. با شنیدن خبر پیروزی سپاه اسلام، یهودیان فدک، که همدست
یهودیهای خیبر بودند، به هراس افتادند، اما وقتی خبر برخورد بزرگوارانه
پیامبر خداصلیا…علیهوآله با خیبریان را شنیدند، از حضرت خواستند با آنان
نیز همانند اهل خیبر رفتار کند. پیامبر خدا با درخواست آن ها نیز موافقت
فرمود.
سرزمین فدک، چون بدون جنگ به دست مسلمانان افتاد (برخلاف خیبر)
وآتِ « حکم مصرف آن، اختیارش بدست شخص رسول خداست. وقتى آیه
اسراء: ﴿ »… ذا اْلقُرْ بَ ح قهُ ۲۶ ﴾ نازل شد، پیامبر اسلام فدک را به حضرت فاطمه
علیهاالسلام بخشید که این کار حکیمانه در حقیقت ایجاد پشتوانهای مالی
و اعتباری سیاسی برای خاندان امامت بود.مخالفان خلافت امیرالمومنین علیهالسلام، فدک را به خاطر
برخورداری از این پشتوانه سیاسی و اقتصادی از ایشان باز پس گرفتند.در حقیقت مسأله فدک، نمادی از موضوع جانشینی و ولایت امت بود نه صرفاً یک ملک اقتصادی.
دانشمند معروف اهل سنت میگوید: من از استادم » ابن ابىالحدید معتزلى «
سؤال کردم: آیا فاطمه در ادعاى مالکیت فدک صادق بود؟ گفت: آرى. گفتم:
پس چرا خلیفه اوّل فدک را به او نداد، در حالى که فاطمه نزد او راستگو
بود؟ او تبسمى کرد و کلام لطیف و زیبا و طنزگونهاى گفت، در حالى که
اگر ابىبکر آن روز فدک را به مجرد « : هرگز عادت به شوخى نداشت، گفت
ادعاى فاطمه به او مىداد، فردا به سراغش مىآمد و ادعاى خلافت براى
همسرش مىکرد! و وى را از مقامش کنار مىزد، و او هیچگونه عذر و دفاعى
از خود نداشت، زیرا با دادن فدک پذیرفته بود که فاطمه هر چه را ادعا کند
سپس ابن ابىالحدید ». راست مىگوید، و نیازى به بیّنه و گواه ندارد
مىافزاید: این یک واقعیت است، هر چند استادم آن را به عنوان مزاح مطرح
کرد.
(شرح نهجالبلاغه ابن ابیالحدید، ج 4 : 78 )
حضرت زهرا سلام ا…علیها برای بازپسگیری فدک و در حقیقت بیان
حقانیت حضرت امیرالمؤمنین به مسجد رفت و از پشت پرده، خطبهای ایراد
مشهور است و در حقیقت هم سند مظلومیت « خطبه فدکیه » فرمودند که به
خاندان رسالت است و هم دفاعی همهجانبه از حریم ولایت و تلاشی برای
جلوگیری از انحراف امت اسلامی.

معرفی خطبه فدکیه

جلال الدين سيوطي :

بزار و ابويعلي و ابن ابي حاتم و ابن مردويه از ابو سعيد خدري نقل كرده اند:
وقتي آيه «وآت ذا القربي حقه» (ای پیامبر حق نزدیکانت را بپرداز) نازل شد رسول خدا فاطمه را صدا زد و فدك را به وي بخشيد.
السيوطي، الدر المنثور، ج 5، ص 273 ، ناشر: دار الفكر – بيروت – 1993.

22 15 - خطبه فدک چیست

برای مطالعه بیشتر لینک زیر هدیه ما به شما
داد خواهی حضرت زهرا(س) نزد امام زمان(عج)

نکته دوم:

فدك تنها محل درآمد فرزندان حضرت زهرا عليهم السلام

جمله «وَبُلْغَةَ ابْنَيَّ» نشان مي دهد كه فدك تنها محل درآمد خانواده صديقه طاهره عليها السلام است
آنچنانكه اميرمؤمنان عليه السلام نيز در نامه اي كه به عثمان بن حنيف نوشته است ، مي فرمايد:
آري از آنچه آسمان بر آن سايه افكنده، «فدك» در دست ما بود كه مردمي بر آن بخل ورزيده، و مردمي ديگر سخاوتمندانه از آن چشم پوشيدند، و بهترين داور خداست.
فایل صوتی سخن امیر المومنین علی (ع)
دانلود با لینک مستقیم (50% ترافیک رایگان) کلیک نمایئد.

پخش انلاین نامه 45 نهج البلاغه

نهج البلاغه ، صبحي صالح ، نامه : 45 ؛
ابن حمدون،التذكرة الحمدونية، ج 1 ص 99

نکته سوم:

خلیفه اول حقوق فاطمه عليها السلام را گرفت و نداد
جمله «هَذَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ يَبْتَزُّنِي» دلالت مي كند كه ابوبكر حقوق مسلّم فاطمه عليها السلام را غصب كرده است.
ياقوت حموي (626هـ) در معجم البلدان بعد از نقل جغرافياي فدك مي نويسد:
وهي التي قالت فاطمة رضي الله عنها: إن رسول اللَه صلي الله عليه وسلم نحلنيها.
اين فدك همان است كه حضرت فاطمه عليها السلام گفت: پيامبر صلي الله عليه وسلم او را به من بخشيد.
معجم البلدان، ج 4، ص 238
ابن شُبَّه (262هـ) در تاريخ مدينه از نميري فرزند حسان نقل مي كندكه به زيد بن علي گفتم:
وأنا أريد أن أُهَجِّنَ أمر أبي بكر إن أبا بكر رضي الله عنه انتزع من فاطمة رضي الله عنها فدك… فأتته فاطمة رضي الله عنها فقالت إن رسول الله أعطاني فدك فقال لها هل لك علي هذا بينة فجاءت بعلي رضي الله عنه فشهد لها ثم جاءت بأم أيمن فقالت أليس تشهد أني من أهل الجنة قال بلي، قالت فأشهد أن النبي أعطاها فدك فقال أبو بكر رضي الله عنه فبرجل وامرأة تستحقينها … .
من مي خواهم كار ابوبكر را تقبيح كنم كه حق فاطمه عليها السلام را نابود كرد …
برای مطالعه بیشتر لینک زیر هدیه ما به شما
ایا حضرت زهرا (س) پس از ظهور رجعت می کند

hou13493 - خطبه فدک چیست

شاهدي بر ادعاي فاطمه زهرا(س) برای فدک

فاطمه زهرا (س) نزد ابوبكر آمد و فرمود كه رسول خدا فدك را به من داده است. ابوبكر گفت: آيا شاهدي بر ادعاي خود داري؟
فاطمه، علي را آورد و شهادت داد ، آن گاه ام ايمن را براي شهادت حاضر نمود و ام ايمن به ابوبكر گفت: آيا گواهي مي دهي كه من اهل بهشت هستم؟ ابوبكر پاسخ داد: آري! ام ايمن گفت: من گواهي مي دهم كه رسول خدا فدك را به فاطمه بخشيد.
ابوبكر در جواب فاطمه گفت: آيا با شهادت يك مرد و يك زن، مي خواهي حق خود را بگيري؟.
تاريخ المدينة المنورة، ج 1، ص 124، ح554
الصواعق المحرقة علي أهل الرفض والضلال والزندقة، ج 1، ص 157
حضرت فاطمه عليها السلام وقتي كه احساس نمود ابوبكر به هيچ قيمتي حاضر نيست فدك را به عنوان ملك شخصي حضرت برگرداند آن گاه حضرت فدك را به عنوان ارث پدري مطالبه نمود؛ ولي متاسفانه اين بار ابوبكر به حديث جعلي از رسول خدا صلي الله عليه وآله استناد كرد

نوشته‌های مرتبط

غریبی امام زمان(عج) از کودکی تا امروز

Entezar

نخستين نداي آسماني در ماه رمضان و در شب جمعه است

Entezar

چرا وقتی نام قائم (عج) برده می شود، شیعیان تمام قد روی پا می ایستند

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

۲ نظرات