متن مهدوی

امام زمان و تابوت سکینه (تابوت عهد)

امام زمان و تابوت سکینه (تابوت عهد),امام زمان و تابوت سکینه,امام زمان و تابوت عهد

امام زمان و تابوت سکینه (تابوت عهد)

این تابوت از زمان حضرت موسی نزد پیامبران بنی اسرائیل بود.

حدیث امام صادق(ع) درباره تابوت عهد

امام صادق(ع) درباره آن فرمود: این همان صندوقی است که خداوند برای مادر موسی فرستاد تا نوزادش را در آن قرار دهد و در دریار ها کند…

حضرت موسی در پایان عمر، الواح و زره و همه آثارنبوتش را در آن قرار داد. (1)

گفته برخی از محققان

به گفته برخی از محققان: تمثالهای پیامبران خدا دراین تابوت جای داشت. بنی اسرائیل این تابوت را در جنگها باخود حمل

می کردند و در پرتو آن پیروزی به دست می آوردند.( 2)

قائم آل محمد(ص) هنگام ظهور و رفتن به سوی بیت المقدس، آن تابوت را همراه خاتم سلیمان و الواح موسی(ع) بیرون می آورد. (3)

در برخی از احادیث از تابوت آدم نیز سخن به میان آمده است. این تابوت در دریاچه طبریه برای حضرت بقیه الله محفوظ مانده است

و حضرت هنگام ظهور آن را بیرون می آورد. (4)

منابع:
1- و 2 الشیعه و الرجعه، ج 1، ص 164.
3- همان، ج 1، ص 163.
4- معجم احادیث الامام المهدی،ج 3،ص 292.

نوشته‌های مرتبط

دلایل نام گذاری امام زمان به مهدی

امیرحسین عامری

نحوه برخورد امام زمان(عج) با مخالفان خود در زمان ظهور

Entezar

ياران عام امام زمان(عج)

Entezar

دیدگاه شما چیست؟