متن مهدوی

دعای سفارش شده در زمان غیبت امام زمان و دعای شکایت از غیبت

دعای سفارش شده در زمان غیبت امام زمان,دعای شکایت از غیبت امام زمان,اللَّهُمَّ اِنّا نَشکُو الیکَ فَقدَ نَبِیَّنا و غَیبَةَ

دعای سفارش شده در زمان غیبت امام زمان (عج)

تعبیر《شکایت》از غیبت امام زمان علیه السلام در بعضی دعاهای ماَثور به ما تعلیم داده شده است.در دعایی که نایب اول حضرت

جناب شیخ عمروی املا فرموده اند و مرحوم سیّدبن طاووس سفارش زیادی به خواندن این دعا در عصر روز جمعه داشته اند،به درگاه خداوند این گونه عرضه می داریم:

متن عربی دعا:

اللَّهُمَّ اِنّا نَشکُو الیکَ فَقدَ نَبِیَّنا و غَیبَةَ وَلِیَّنا و شِدَّةَ الزَّمانِ عَلَینا و وُقُوعَ الفِتَنِ بِنا و تَظاهُرَ الاَعداءِ عَلَینا و کَثرَةَ عَدُوِّنا و قِلَّةَ عَدَدِنا.اللَّهمَّ فَفَرِّج(فَافرُج)ذلِکَ بِفَتح مِنکَ تُعَجَّلُه وَ نَصرِِ مِنکَ

تُعِزُّهُ و اِمامِ عَدلِِ تُظهِرُه،اِلهَ الحَقِّ رَبَّ العالَمین.

متن فارسی دعا:

خدایا،به درگاهت شکایت می بریم از فقدان پیامبرمان و غیبت سرپرستمان و سختی روزگارمان و گرفتار شدنمان به فتنه ها و همدستی دشمنان علیه ما و زیادی دشمنانمان و

کمی تعدادمان.پروردگارا،از طریق پیروزیی از جانب خودت که هر چه زودتر نصیب(ما)می گردانی و یاریِ خودت که عزیزش می داری و پیشوای عدالت که او را ظاهر

می فرمایی فرج و گشایشی(از این گرفتاری ها)قرار ده،ای معبود حق،ای پروردگار جهانیان.

ایشان فرموده اند که:اگر نسبت به خواندن همه آنچه در تعقیبات عصر روز جمعه آوردیم،عذری داشتی،

مبادا در خواندن این دعا سستی بورزی.هر آینه این امر را از فضیلت های اختصاصی خداوند در حق خود می دانیم،پس بر آن اعتماد کن.

جمال الاسبوع ص۳۱۸

 

نوشته‌های مرتبط

دلایل معلوم نبودن زمان ظهور

Entezar

نقد عرفان های نو ظهور قسمت دوم

Montazer

اثار دعای فرج بخش هفتم

Montazer

دیدگاه شما چیست؟