متن مهدوی

چهار گروه از یاران امام زمان(عج)

چهار گروه از یاران امام زمان(عج)

محتوای مطلب

چهار گروه از یاران امام زمان(عج)

یاران امام مهدی (عج) به چهار گروه تقسیم می شوند:

1-گروه اول اوتاد

افرادى هستند که به اندازه یک چشم برهم زدن از خداى خویش غفلت نمى کنند و به دنبال مال دنیا نیستند

مگر آن چه که نصیب و روزى آنها شود و خطاها و لغزش هایى که از افراد دیگر صادرمى شود ازآنها سرنمى زند و (درخصوص غیر پیامبران)

در آنها عصمت شرط نیست، آن عصمتى که از شرایط قطب است. این گروه بى واسطه با حضرت مهدى علیه السّلام در ارتباط هستند.??

2-گروه دوم ابدال

ابدال یک درجه از اوتاد پایین تر و در مرحله بعدى هستند که ممکن است گاهى ازآنهاغفلتى صادر شودولى بلافاصله

با تذکر و تنبّه آن غفلت را از خود دور مى کنند و هرگز گناه عمدى از آنها سر نمى زند.

برای مطالعه بیتشر روی عبارت زیر کلیک کنید

ابدال چه کسانی هستند

811711099 69789 - چهار گروه از یاران امام زمان(عج)

3-گروه سوم نجباء

در رتبۀ بعد از ابدال قرار دارند و با دو واسطه (اوتاد و ابدال) با حضرت علیه السّلام در ارتباط هستند.

4-گروه چهارم صلحاء

افراد باتقوایى هستند که متصف به صفت عدالت هستند، اما ممکن است گاهى اوقات از آنها خطایى سرزند که بلافاصله

استغفار کرده و پشیمان مى شوند همان طور که خداوند متعال مى فرماید:

هرگاه گروهى از شیاطین در دل اهل تقوى وسوسه و خیالاتى واردکنندبلافاصله آنها متذکر شده و همان دم خدا را به یاد آورده آگاه و بینا مى شوند.(۶)

صلحاء با سه واسطه با حضرت مهدى علیه السّلام در ارتباط هستند.(۷)

اگر یکى از اوتاد کم شود، یکى از ابدال جایگزین او مى شود و جاى آن ابدال را یکى از نجباء پر مى کند

و به جاى او یکى از صلحاء وارد دستۀ نجباء مى شود و هرگاه یکى ازصلحا کم شودازبقیۀ مردم که صلاحیت و لیاقت داشته باشند جایگزین صلحاء مى شوند.(۸)

منابع
1-سوره ملک آیه ۳۰
۲- امام حاضر،مدیرناظر صص۷۶-۷۵
۳-مصباح کفعمی ص۵۳۴ حاشیه بر دعای ام داوود
۴-کافى،ج ۳،ص ۱۴۱
۵-تاریخ غیبت کبری ،محمدصدر ص۱۹۵ به نقل ازغیبت طوسی ص۱۰۲
۶- اعراف /۲۰۱
۷- امام حاضر ، مدیر ناظر ص
۸- مصباح کفعمى،ص ۷۰۴

نوشته‌های مرتبط

اثبات تولد حضرت مهدی از کتب اهل سنت بخش سوم

Montazer

علائم قطعی و غیر حتمی ظهور کدامند؟

نقش مردان در ارتباط خانواده با امام زمان

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد