دسته بندی: آیت الله مجتهدی

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

حق الناس در کلام آیت الله بهجت

آیت الله بهجت می فرمایند : حق الناس در کلام آیت الله بهجت

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

خاطره ایت الله مجتهدی تهرانی از ایت الله مدنی

 مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

گریه امام زمان برای دعا نکردن شیعیان بعد از نماز

آیت الله مجتهدی تعریف می کردند:  

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

روضه خوانی که یک عمر دروغ گفته بود

روضه خوانی که یک عمر دروغ گفته بود آیت الله مجتهدے تهرانی(ره):

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان تشرف آیت الله مجتهدی تهرانی

تشــــــ☀️ــــــرفـــــــــــات… نقل است از مرحوم آیت الله مجتهدی...

آیت ‌الله مجتهدی تهرانی نماز خواندن

✴️ مرحوم حضرت آیت ‌الله مجتهدی تهرانی: ?? اگر ما از ترس جهنم نماز بخوانیم ،...

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

آیت الله مجتهدی تهرانی نماز اول وقت

آیت الله مجتهدی تهرانی:

دعای عظم البلاء حضرت ایت الله بهجت

? آیــت الله محمد تقی بهجتــ  : ?مخصوصاً دعای شریف « عظم البلاء و برح الخفاء »...

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

آیت الله مجتهدی صبر بر فقر

آیت الله مجتهدی صبر بر فقر

ایت الله مجتهدی غسل نشاط کنید

ایت الله مجتهدی غسل نشاط کنید   همیشه مقید به غسل توبه باشید، شاید بعد از...