دسته بندی: امام حسن(ع)

هیچ یک از ما اهلبیت نیست مگر

هیچ یک از ما اهلبیت نیست مگر امام حسن مجتبی (علیه‌السلام) فرمودند:? ما منّا...