دسته‌بندی نشده

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺍﺋﻤﻪ اطهار علیهماالسلام ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻥ

?”ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺍﺋﻤﻪ اطهار علیهماالسلام ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻥ”

?ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﺑﻬﺠﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: ﺍﺋﻤﻪ ﻱ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ

ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ:ﻳﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺎ ﺭﺣﻤﻦ ﻳﺎ ﺭﺣﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﻘﻠﺐ

ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺛﺒﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻠﻲ ﺩﻳﻨﮏﻭﻟﻲ ﭼﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺩﻭﺍ، ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺩﺍﺀ ﻣﻲ ﺭﻭﻳﻢ!ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻳﺎ ﻣﻘﻠﺐ

ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺛﺒﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻠﻲ ﺩﻳﻨﮏ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ: ﺧﺪﺍﻳﺎ! ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ، ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ

ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﺮﺳﺎﻥ ﻭ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ.ﺻﺮﺍﻁ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺍﮔﺮ ﻳﮏ ﺫﺭّﻩ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﭘﻴﺪﺍ

ﮐﻨﻴﻢ، ﺧﺪﺍ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﮐﺠﺎ ﭘﺮﺕ ﻣﻲ ﺷﻮد ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺵ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ، ﻳﺎ ﺟﻠﻮ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ

ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻋﺘﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎ ﮐﻪ ﺍﻫﻠﺒﻴﺖ ﻋﺼﻤﺖ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ، ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﻲ

ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺪّ ﺍﻋﺘﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺁﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ.

 

نوشته‌های مرتبط

عکس پروفایل امام زمان و عید نوروز

Entezar

عکس امام زمان و عید نوروز

Entezar

نوروز در کلام امام صادق(ع) و روایت نوروزی + کلیپ

Entezar

کلیپ میلاد امام علی(ع) برای اینستاگرام

Entezar

اعمال ۱۳ رجب چیست

Entezar

موشن گرافیک شهید ادواردو آنیلی همراه زندگی نامه

Entezar

دانلود مستند شهید ادواردو آنیلی

Entezar

تراکت خام ولادت امام علی(ع)

Entezar

دعای ماه رجب + متن دعا همراه صوت دعای رجب

Entezar

دانلود مجموعه روایت عهد سال 1397

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد