متن مهدوی

گروهای که شخص دیگری به جز مهدی را موعود میدانند

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

گروهای که شخص دیگری به جز مهدی را موعود میدانند


آنها هم می دانستند خواهی آمد اما آدرس تو را گم کرده بودند! [انحراف در مهدویت]

«کیسانیه» معتقد به امامت “محمد بن حنفیه” بودند. عده ای پس از مرگ ایشان، مرگش را منکر شده و گفتند: «او زنده است ولی غائب شده، در کوه رضوی پنهان است تا روزی که به او امر شود و ظهور کند» در واقع ایشان را همان امام منتظر می دانستند!

«زیدیه» چون از پیامبر شنیده بودند «مهدی از فرزندان حسین است، با شمشیر به پا می خیزد و مادرش بهترین کنیزان خواهد بود» لذا “زید” پسر امام سجاد را مهدی موعود می دانستند! وی علیه ظالمان و خلفای اُموی قیام نمود که در سال ۱۲۲ه.ق به شهادت رسید.

«باقریه» معتقد به رجعت امام باقر بودند و ایشان را همان «مهدی منتظر» می دانستند! اسماعیلیه نیز اسماعیل فرزند امام صادق را همان امام قائم می پنداشتند که جهان را از عدل و داد پر خواهد کرد.

تقریبا چنین بود حکایت ناووسیه، موسویه، محمدیه و عسکریه!

درسنامه مهدویت، ج۱، درس۶

نوشته‌های مرتبط

اثبات تولد امام زمان از کتب اهل سنت قسمت هشتم

Montazer

اثبات تولد حضرت مهدی قسمت یازدهم

Montazer

دعای شیخ بهایی برای امام زمان

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد