احادیث امام صادق (ع)

کمک مالی به نیازمندان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

 کمک مالی به نیازمندان

از وظایف هر شیعه صله شیعیان و دوستان صالح امامان بوسیله مال است.

امام صادق علیه السلام فرمودند :

هر کس نتواند ما را صله نماید باید دوستان صالح ما را صله کند که ثواب صله ما برایش نوشته میشود

و هرکس نتواند ما را زیارت کند دوستان صالح ما را زیارت کند که ثواب زیارت ما برایش نوشته میشود.

” كتاب مكيال المكارم “

نوشته‌های مرتبط

نزديکترين موقع مردم به خداوند

Entezar

فقر برای همیشه ریشه کن می شود

Montazer

حدیث فقط حضرت علی امیرالمومنین

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد