احادیث امام حسن(ع)

کمک فرشتگان به امام زمان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

حدیـــــــــــث  مهـــــــدوے

کمک فرشتگان به امام زمان

امام حسن مجتبی«ع»میفرمایند:

خداوند درآخرالزمان مردي را برمي ‏انگيزد…و او را به وسيله فرشتگان خود پشتيباني مي‏کند و يارانش را حفظ مي‏کند… و او را بر تمامي ساکنان زمين چيره مي‏سازد… او زمين را از عدالت و روشنايي و دليل آشکار پر مي‏سازد… خوشا حال آن که روزگار او را ببيند و سخن او را بشنود.

احتجاج/ ج2/ ص12

نوشته‌های مرتبط

امام زمان از ديدگاه امام حسن

Montazer

امام زمان از ديدگاه امام حسن مجتبي

Entezar

هیچ یک از ما اهلبیت نیست مگر

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد