احادیث امام صادق (ع)

کلید اصلی موفقیت در رسیدن به کمالات روحی

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

کلید اصلی موفقیت در رسیدن به کمالات روحی

از زبان امام صادق (ع)


امام صادق علیه السلام در تأویل آیه ۳۰سوره ملک وی فرمایند:
بگو مرا خبر دهید که اگر امامتان غایب شود،پس کیست که شما را امام ظاهر آورد و همچون چشمه ای روان و جوشان حلال و حرام خدا و خبرهای آسمان و زمین را به شما ارمغان آورد

یکی از مهمترین و شاید کلید اصلی موفقیت در رسیدن به کمالات روحی آن است که انسان خداوند و نماینده او در زمین را بر اعمال خود حاضر و ناظر بداند

 

کمال الدین،ص۳۲۵
خورشید هدایت،جلد۲،ص۱۳۷

نوشته‌های مرتبط

دعای غریق:دعای سفارش شده امام صادق(ع) در زمان غیبت

Entezar

مسجد سهله در زمان ظهور

کبری خجسته

حکومت جهانی شیعه

کبری خجسته
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد