آذر ۱۹, ۱۳۹۷
حضرت ولی عصر(عج)

شعرکاش روزی بنویسند به دیواربقیع

کاش روزی بنویسند به دیواربقیع : کارگران مشغولند،کار احداث ضریح
کاش روزی بنویسند به دیوار بقیع : چند روزی مانده به اتمام ضریح
کاش روزی بنویسند به دیواربقیع : مهدی فاطمه آید، به تماشای ضریح
کاش روزی بنویسند به دیواربقیع : عید امسال، نماز، صحن بقیع
کاش روزی بنویسند به دیواربقیع : فلش راهنما ،مرقد زهرای شفیع

اللهم صلی علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سِرِ المُستَودع   فیها بِعَدد ما احاطَ به عِلمُک

IMG_20160124_010142

Related posts

تنها خواسته پیامبر عشق بر ما

Montazer

یا بقیّةَاللهِ فی أرضه

Montazer

شعر مهدوی 3

Entezar

دیدگاه شما چیست؟