احادیث امام زمان (عج)

چه کسی نفرين شده است

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

 حدیـــــــــــث  مهـــــــدوے

امام زمان«عج»میفرمایند:


ملعون ملعون من أخّر الغداة إلي أن تنقضي النجوم

ای شیعه ما
ملعون و نفرين شده است كسى كه نماز صبح را عمداً تأخير بيندازد، تا موقعى كه ستارگان ناپديد شوند.

..پی نوشتها:

)الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة/النص/۲۷۱..!

خواندن مطالب مفید بیشتر
حدیث دیدار با معرفت

نوشته‌های مرتبط

حدیث نماز صبح

Entezar

کسانی که ادعای دیدن امام زمان را بکنند دروغگو هستند

Entezar

حدیث سفارش بر دعای فرج

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد