پرسمان دین

پیش بینی ظهور حضرت مهدی

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

پرســـــش و پاســـــــخ مهــــــدوے

پیش بینی ظهور حضرت مهدی

پرسش

با توجه به پیش‌گویی‌های نوستراداموس، آیامی‌توان زمان ظهورامام مهدی(ع) راپیش‌بینی نمود؟

پاسخ :

کتاب پیش‌گویی‌های نوستراداموس ، به صورت اشعارِ چند پهلو، سروده شده است و مصادیق و معانی فراوانی می‌توان برای آن یافت؛

از این رو، دلیلی قابل اعتماد بر صحت آن‌ها در باره مهدویت وجود ندارد؛⚠️بنابراین کتاب و مطالب موجود در آن، معتبر نیست.

نکته حائزاهمیت این که،هرگونه تعیین وقت درباره ظهور امام زمان﴿ع﴾ مورد نکوهش بوده، گوینده آن از منظر اهل‌بیت﴿ع﴾ فردی دروغ‌گو است.

در روایت آمده است: «کٙذِبٙ الوقّاتون».

منابع
کافی،ج۱،ص۳۶۸.
آفتاب مهر،ج۲، جمعی از محققین مرکز تخصصی مهدویت

نوشته‌های مرتبط

چیکار کنیم که قلب امام زمان رو بدست آوریم

Montazer

چرا امام زمان(عج) برای ظهور دعا نمیکند

Montazer

چرا حضرت ظهور نمي‌كنند

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد