احادیث امام رضا(ع)

ویژگی امام زمان هنگام ظهور

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

 حدیـــــــــــث  مهـــــــدوے

«ویژگی امام زمان(عج) هنگام خروج»


امام رضا(ع) فرموده است:
«قائم ما کسی است که چون خروج کند، در سن پیران و سیمای جوانان است.
و به قدری نیرومند است که اگر به بزرگترین درخت روی زمین دست دراز کند آن را از بیخ برکند، و اگر میان کوهها فریاد زند، سنگها پاشیده شوند، عصای موسی و انگشتر سلیمان را به همراه دارد. او چهارمین فرزند من است.
خداوند هر چه خواهد، او را در حجاب و پرده خود غایب کند، سپس ظاهرش نماید و زمین را به دست او از عدل و داد پر کند چنانکه از ظلم و ستم پر شده است.»

کمال الدین و تمام النعمه،ص٣٧٦

نوشته‌های مرتبط

امام مهدي از ديدگاه امام رضا

Entezar

حدیث غم غربت

Entezar

اسمان ها و زمین بر امام زمان میگریند

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد