داستان های امام زمان

وضعیت مردم در زمان خروج دجال بخش دوم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

وضعیت مردم در زمان خروج دجال بخش دوم


همچنین از علیّ بن زید از حسن از عایشه روایت شده است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از سختی در زمان دجّال سخن گفت و سپس در پاسخ به سؤال مال خوب در آن روز چیست؟ فرمودند:
«غلام شدید یسقی أهله الماء و أما الطّعام فلیس؛
پس سخت کوشی که در آن روز خانواده اش را آب و غذایی دهد، نیست. » سپس پرسیده شد: غذای مؤمنان در آن روز چیست؟ فرمودند:
«التَّسبِیحُ وَ التّحمِیدُ وَ التَّهلیلِ؛
حمد و تسبیح، تقدیس الهی و تهلیل گفتن.»
عایشه گفت: عرب ها در آن زمان کجا هستند؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «العرب یومئذٍ قلیل؛ عرب ها در آن زمان اندکند.»
و از جمله ی آنها، حدیثی است که اسماء بنت عمیس از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده است که فرمودند:
«کیف بکم إذا إبتلیتم بعبدٍ قد سخرت له أنهار الأرض و ثمارها، فمن أتبعه إطعمه و أکفره و من عصاه حرمه و منعه. ان الله یعصم المؤمنین یومئذٍ بما عصم به الملائکة من التسبیح و إن بین عینیه کافر یقرؤه کلّ مؤمن کاتب و غیر کاتب؛
چه کار می کنید اگر به بنده ای دچار شوید که رودها و میوه های زمین برای او مسخّر شده. پس کسی که از او (دجّال) پیروی می کند، از آن به او می خوراند و او را کافر می کند و کسی که از او نافرمانی کند، محرومش می کند. همانا خدای بلند مرتبه در آن زمان، مؤمنان را همانند ملائکه با تسبیح حفظ می کند و بین دو چشمش نوشته شده کافر است؛ در حالی که هر مؤمنی، با سواد و بی سواد آن را می خواند.» (3)
و از جمله ی این روایات، روایتی است از معمر از قتاده از شهر بن حوشب از اسماء دختر یزید انصاری که گفت:
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در خانه ام بود. سپس سخن از دجّال به میان آمد و فرمودند:
«إنّ من أشدّ فتنة أنّه یأتی الأعرابی فیقول أرأیت إن أحییت إبلک ألست تعلم أنّی ربّک؛
از جمله سخت ترین فتنه هایش این است که نزدیک عرب بیابانگرد می رود و می گوید: آیا اگر شتر تو را زنده کنم، مرا پروردگار خود به شمار می آوری؟ سپس می گوید: آری؟»
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
«فتمثل له الشیاطین نحو إبله کأحسن ما تکون ضروعا و أعظمه أسنمة و یأتی الرّجل و قد مات أبوه و مات أخوه فیقول أرأیت إن أحییت لک أباک و أخاک ألست تعلم أنّی ربّک؛

︻︻︻︻︻︻︻︻︻︻
أللَّھُمَ عـجِـلْ لِوَلیِڪْ ألْفَرَج
︻︻︻︻︻︻︻︻︻︻

نوشته‌های مرتبط

ﻳﺎﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ

Montazer

داستان خاتون عشق بخش هفتم

Montazer

داستان جایی برای آرامش قسمت دوم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد