داستان های امام زمان

وضعیت مردم در زمان خروج دجال بخش دوم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

وضعیت مردم در زمان خروج دجال بخش دوم


همچنین از علیّ بن زید از حسن از عایشه روایت شده است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از سختی در زمان دجّال سخن گفت و سپس در پاسخ به سؤال مال خوب در آن روز چیست؟ فرمودند:
«غلام شدید یسقی أهله الماء و أما الطّعام فلیس؛
پس سخت کوشی که در آن روز خانواده اش را آب و غذایی دهد، نیست. » سپس پرسیده شد: غذای مؤمنان در آن روز چیست؟ فرمودند:
«التَّسبِیحُ وَ التّحمِیدُ وَ التَّهلیلِ؛
حمد و تسبیح، تقدیس الهی و تهلیل گفتن.»
عایشه گفت: عرب ها در آن زمان کجا هستند؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «العرب یومئذٍ قلیل؛ عرب ها در آن زمان اندکند.»
و از جمله ی آنها، حدیثی است که اسماء بنت عمیس از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده است که فرمودند:
«کیف بکم إذا إبتلیتم بعبدٍ قد سخرت له أنهار الأرض و ثمارها، فمن أتبعه إطعمه و أکفره و من عصاه حرمه و منعه. ان الله یعصم المؤمنین یومئذٍ بما عصم به الملائکة من التسبیح و إن بین عینیه کافر یقرؤه کلّ مؤمن کاتب و غیر کاتب؛
چه کار می کنید اگر به بنده ای دچار شوید که رودها و میوه های زمین برای او مسخّر شده. پس کسی که از او (دجّال) پیروی می کند، از آن به او می خوراند و او را کافر می کند و کسی که از او نافرمانی کند، محرومش می کند. همانا خدای بلند مرتبه در آن زمان، مؤمنان را همانند ملائکه با تسبیح حفظ می کند و بین دو چشمش نوشته شده کافر است؛ در حالی که هر مؤمنی، با سواد و بی سواد آن را می خواند.» (3)
و از جمله ی این روایات، روایتی است از معمر از قتاده از شهر بن حوشب از اسماء دختر یزید انصاری که گفت:
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در خانه ام بود. سپس سخن از دجّال به میان آمد و فرمودند:
«إنّ من أشدّ فتنة أنّه یأتی الأعرابی فیقول أرأیت إن أحییت إبلک ألست تعلم أنّی ربّک؛
از جمله سخت ترین فتنه هایش این است که نزدیک عرب بیابانگرد می رود و می گوید: آیا اگر شتر تو را زنده کنم، مرا پروردگار خود به شمار می آوری؟ سپس می گوید: آری؟»
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
«فتمثل له الشیاطین نحو إبله کأحسن ما تکون ضروعا و أعظمه أسنمة و یأتی الرّجل و قد مات أبوه و مات أخوه فیقول أرأیت إن أحییت لک أباک و أخاک ألست تعلم أنّی ربّک؛

خواندن مطالب مفید بیشتر
دجال کیست:درباره دجال اخرالزمان بدانیم

︻︻︻︻︻︻︻︻︻︻
أللَّھُمَ عـجِـلْ لِوَلیِڪْ ألْفَرَج
︻︻︻︻︻︻︻︻︻︻

نوشته‌های مرتبط

نمونه ای از یاوران خاص امام زمان

Montazer

داستان سلطانِ سلاطین-قسمت 1/2

Entezar

داستان امام حسین(ع) و شیخ رجبعلی خیاط

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد