داستان های امام زمان

وضعیت مردم در زمان خروج دجال بخش نهایی

حدیث در مورد سلوک حضرت مهدی

وضعیت مردم در زمان خروج دجال بخش نهایی

اخــرین قســمت


پس شیاطین به شکل شترش که به بهترین حالت و بسیار چاق و با کوهان های بزرگ است، درآمده و نزد آن مرد می آیند؛ در حالی که پدر و برادرش مرده اند. پس می گوید: آیا اگر برای تو برادر و پدرت را زنده کنم، می پذیری که من پروردگار تو هستم؟ او می گوید: بله. پس شیاطین شبیه پدر و برادر او در مقابلش ظاهر می شوند.»
سپس پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) برای کاری خارج شدند و دوباره برگشتند؛ در حالی که آن گروه به خاطر آنچه که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) برایشان گفته بود، در غم و اندوه و تفکّر بودند. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دو چهارچوب در را گرفته و فرمودند: «اسماء چه شده؟» اسماء گفت: یا رسول الله! دل های ما را با ذکر دجّال از جا کندی.
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
اگر در حالی که من زنده ام، خروج کند، من بر او حجّتم و اگر نه، پروردگارم خلیفه ی من بر هر مؤمنی است.»
اسماء گفت: یا رسول الله! ما آرد را خمیر می کنیم و تحمّل گرسنگی تا زمان پخت آن خمیر را نداریم. پس احوال مؤمنان در آن روز چگونه خواهد بود؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
«یجزیهم ما یجزی أهل السّماء التّسبیح و التّقدیس؛
آنها را خداوند کفایت می کند، آنچه اهل آسمان را کفایت می کند از تسبیح و تقدیس.» (4)
همچنین از قتاده از شهر بن حوشب از اسماء دختر یزید انصاری روایت شده است:
شنیدم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
«یجزی المؤمنین یومئذ من الجوع ما یجزیء أهل السّماء من التّسبیح و التّقدیس؛ (5)
آن روز مؤمنان را کفایت می کند آنچه که اهل آسمان را کفایت می کند از تسبیح و تقدیس.»
پی‌نوشت‌ها:

1. المصنّف، ابن ابی شیبه کوفی، ج 8، ص 662.
2. معجم احادیث الامام المهدی (علیه السلام)، ج 2، ص 82.
3. کنزالعمال، ج 14، ص 320.
4. الفتن، ص 326.
5. همان.

︻︻︻︻︻︻︻︻︻︻
أللَّھُمَ عـجِـلْ لِوَلیِڪْ ألْفَرَج
︻︻︻︻︻︻︻︻︻︻

نوشته‌های مرتبط

در اغوش گرفتن امام زمان

Montazer

داستان خاتون عشق بخش پنجم

Montazer

داستان نامه امام زمان(عج)

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد