متن مهدوی

وضعیت عمومی بشر قبل از ظهور

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

وضعیت عمومی بشر قبل از ظهور

«در نگاه هندو»

شاهانِ زمین روحیه ای سرسخت و خویی خشن خواهند داشت، همیشه به دروغ و شرارت معتاد خواهند بود. آنها برای زنان و کودکان مرگ را به ارمغان می آورند، اموال دیگران را تصرّف میکنند درحالیکه قدرت و اراده محدود دارند… رحم و مُروّتِ کمی از خود نشان میدهند‌…هَوٰی؛ تنها پیوند زنندهٔ بین جنسها و دروغ؛ تنها وسیلهٔ رسیدن به موقعیت خواهد بود. زنان تنها برای ارضای تمایلات جنسی خواسته خواهند شد توماس، ۲۰

مردان را همسرانشان هدایت میکنند؛ زنان بی حیا شده اند، گستاخ و شهوت ران هستند… بازرگانان پرفریب معاملات را اداره می کنند. شاهان، ستمگر و خونریز میشوند… در آن دوران، خردمندان برای ظهور منجی دست به دعا برمیدارند… توماس، ۵

(البته باید توجه داشت، منظور شرایط عمومی کل بشر است، نه همهٔ مردم)

منجی در ادیان، زواردهی، ص۲۲۳

 

نوشته‌های مرتبط

سید کریم کفاش و امام زمان(عج)

Entezar

طالقان محل ظهور امام زمان(عج)

Entezar

مسجادی که امام زمان خراب می کند

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد