آذر ۲۶, ۱۳۹۷
حضرت ولی عصر(عج)

شعرهمه هست آرزویم شرف لقای مهدی

?همه هست آرزویم شرف لقای مهدی

?چه خوش است گر ببینم رخ دلربای مهدی

?همه نازم آن خدا را که نمود او مقدّر

?من رو سیاه مسکین شوم آشنای مهدی

?به خدا که فخر دارم به تمام پادشاهان

?که ز رحمت الهی شده ام گدای مهدی

?چه بریزم ار نریزم همه هستی ام به پایش

?سر و جان بها ندارد که کنم فدای مهدی

?نه مراست آبرویی نه بود مرا لیاقت

?نفسی بده خدایا که کنم دعای مهدی

?به مدیح او علی گفت: که جان من فدایش

?بنگر که تا چه حد شد شرف و بهای مهدی

?چه خوش است صبح جمعه ز کنار بیت کعبه

?به تمام اهل عالم برسد صدای مهدی

Related posts

شعر امام زمانی بیدار نشد این دل غفلت زده تا چند

Montazer

شعر مهدوی این جمعه هم گذشت

کبری خجسته

شعر مهدوی شرمنده ام اقا

Entezar

دیدگاه شما چیست؟