متن مهدوی

نیروهای درگیر در نبرد قرقیسیا بخش پنجم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

5 . نیروهای درگیر در نبرد قرقیسیا

بنابر آنچه از روایات اهل سنت به دست می آید طرفین درگیر در نبرد قرقیسیا، ترکان، رومیان و لشکر سفیانی هستند . در اینجا به برخی از روایاتی که در این زمینه وارد شده اند اشاره می کنیم:

سفیانی با سپاهش بر آنها پیروز می شود و ترک و روم را در قرقیسیا می کشد (24) .

و در جایی دیگر آمده است:

… پس در آن هنگام ترکان و رومیان اجتماع کرده و با یکدیگر به نبرد برمی خیزند و سه پرچم در شام برافراشته می شود، آنگاه سفیانی باآنها جنگ می کند تا در منطقه قرقیسیا به آنها می رسد (25) .

در روایت دیگری چنین آمده است:

زمان وارد شدن سفیانی به کوفه بعد از نبرد او با ترکان و رومیان در قرقیسیا است (26) .

در روایتی که عبدالله بن زبیر از امام علی (ع) نقل می کند نیز از حضور دو عبدالله (27) و سپاه آنان در قرقیسیا سخن گفته شده است:

عبدالله به دنبال عبدالله برمی خیزد تا اینکه سپاهیان آنها در قرقیسیا در کنار نهر با یکدیگر رودرو می شوند (28) .

منابع شیعی نیز از درگیری لشکر سفیانی با ترکان خبر می دهند، مؤلف عصر ظهور در این زمینه چنین می نویسد:

اما طرف مقابل سفیانی در این نبرد از نظر اکثر روایات ترکان هستند ولی منظور از ترکان در اینجا چیست؟ آنچه به نظر می رسد و به طبیعت امر نزدیک تر است اینکه آنها سپاهیان ترک زبان هستند; چراکه درگیری و نزاع بر سر دارائی است که نزدیک مرزهای سوریه و ترکیه وجود دارد … (29)

︻︻︻︻︻︻︻︻︻︻
أللَّھُمَ عـجِـلْ لِوَلیِڪْ ألْفَرَج
︻︻︻︻︻︻︻︻︻︻

نوشته‌های مرتبط

رابطه با حضرت مهدی به ما ارزش می دهد-ایات مهدویت

Montazer

علم امام زمان(عج)

Entezar

باب الله يعنى چه

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد