احادیث حضرت محمد(ص)

نمایی از اتفاقات پس از ظهور

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

 نمایی از اتفاقات پس از ظهور


پیامبر فرمودند: خداوند مردی از اهل بیت من را بسوی آنان میفرستد که زمین را پر از عدل می کند. ساکنان زمین و آسمان دوستش دارند، زمین گیاهان خود را می رویاند و چیزی در خود نگه نمیدارد. زندِگان آرزو میکنند کاش مُردگانِشان بودند. این آرزو بخاطر خوبی هایی است که خدا در آن عصر به مردم زمین می کند.

کتاب احقاق الحق

نوشته‌های مرتبط

حدیث برکات ظهور حضرت مهدی(عج)

Entezar

حضرت مهدی از عترت و اهل بيت من است

Montazer

حضرت مهدی در خطابه غدیر

امیرحسین عامری
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد