متن مهدوی

نقد عرفان های نو ظهور قسمت چهارم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

نقد عرفان های نو ظهور

نقد عرفان کیهانی(حلقه)

4-قسمت چهارم

این عدم فهم دینی را می رساند که ما فقط  به
ظواهر دین نگاه کنیم ،و بگوییم روزه که می گیریم و  نماز که می خوانیم کارمان درست است، باید معرفت به امام زمان (عج)،داشته باشیم  پیغمبر (ص) فرمودند :هر کس امام زمانش رانشناسد مرگش ، مرگ جاهلی است .

6-دوری از سختی عبادت :
در عرفان حلقه میگویند :” آقا رها کن روزه در این گرما بیکاری !!” استاد عزیز روزه را اسلام گفته ،میگویند : “ببین اسلام گفته روزه ، مراد از روزه صدقه دادن است.” دقیقا فرقه های انحرافی  که در زمان اهل بیت داشتیم همین افکار را داشتند ،این افکار الان هم در جامعه پخش شده پس این فرقه میگوید : “روزه گرفتن یعنی صدقه دادن! پس نماز چی؟ نماز یعنی زکات دادن !! نمی بینید قرآن می گوید: « َوَأَﻗﻴﻤُﻮااﻟﺼﱠﻼةَ وَآﺗُﻮا اﻟﺰﱠﻛﺎة» مراد از نماز خواندن در قرآن یعنی زکات دادن ، مراد از روزه گرفتن یعنی صدقه دادن .”پس ما این همه در تابستان روزه گرفتیم می گویند :بی خیال ،رها کن.

از سختی عبادت مردم را فراری می دهند میگن :آقا جان عبادت را نیازی به این چیزها نیست

درمورد ولایت امام زمان (عج) !،میگویند : نه مراد از ولایت امام زمان (عج) یعنی صله رحم کردن است نمی دانیم ولایت امام زمان (عج)چه ربطی به صله ی رحم دارد که این ها این طور به هم ربط می دهند.

می گویند مسلمان باش امانیازی به خواندن نماز ، روزه واین چیز ها نیست ،این چه مسلمانی است.؟

7- نفی روحانیت و مرجعیت.
عموم فرقه های انحرافی همین کار را می کنند ،همان اول کار  مراجع را رد می کنند . چون مراجع بزرگوار ، روحانیت محترم مخالف این ها هستند همان اول  آنها را رد می کنند .دقیقا مانند گروه احمد الحسن یمانی کذاب مراجع ما را رد می کنند پشت سر مراجع حرف می زنند و… چون مراجع اولین کسانی هستند که جلوی این گروه ها می ایستند.

حواستان جمع باشد عموم این فرقه های انحرافی مرجعیت و روحانیت را نفی می کنند و چون برای عده ی کمی از افراد این مباحث یک کم جذاب است ،می گویند راست می گوید پس روحانیون سر ما را کلاه گذاشته بودند ،مطالب اشتباه به ما گفته بودند و… این ها باعث می شود به سمت این فرقه ها جذب می شوند ،آقا چه فرقه و گروه قشنگی!  اسلام نائب را به ما معرفی می کند، اسلامی که ما مستقیما از منبع وحی احکام را می گیریم نه از مراجع و روحانیت ، این طوری کار می کنند

8-جدایی دین از سیاست
آقا سیاست یعنی دروغ  ؛مگر اسلام نمی گوید دروغ حرام است ؟بله می گویند پس چه طور ممکن است رهبر سیاسی رهبر دینی هم باشد؟ اِه راست می گویید چه طور ممکن است سیاست یعنی دروغ و….

من توصیه ی می کنم به عزیزان تمام فرهنگ های لغت را ببینید کجا نوشته سیاست یعنی دروغ اصلا معنی ندارد آیا پیغمبر (ص) رهبر سیاسی نبود ؟امیرالمومنین رهبر سیاسی نبود؟ کدام بی عقلی باور می کند!! ،آیات قرآن آیات سیاسی ست .کسی که می گوید سیاست از دین باید جدا باشد ، یعنی خدا دروغ گفته پس 800 آیه قرآن را دوربریز ،وقتی قرآن می گوید، وقتی پیغمبر ما رهبر دینی و سیاسی بود چرا این قدر می گویید جدایی دین از سیاست.؟؟

ادامه دارد …..

برگرفته از سخنرانی :نقد عرفان حلقه”
استاد احسان عبادی

نوشته‌های مرتبط

رمز حیات شیعیان در گذرگاه های سخت تاریخ

Entezar

دانستنی ها درباره ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻜﺮﺍﻥ

Montazer

اجماع چیست

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد