متن مهدوی

نقد عرفان های نو ظهور قسمت پنجم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

نقد عرفان های نو ظهور(عرفان کیهانی حلقه)

5-قسمت پنجم

9-تناسخ و حلول
آقا من مردم چه می شوم؟
این نام فیلم آقای طاهری است که  از بدن یک فرد جن گیری می کند، دختر خانمی می گوید من از جهنم می ترسم ، طاهری می گوید جهنم کجا بود می گوید جایی که می رویم، طاهری می گوید جهنمی نداریم مگر قرار است بعد از مرگ جای برویم (عقیده ی تناسخ).

طرفداران طاهری شدیدا مطرح  می کنند که تمام حرف های آقای طاهری صد درصد منطبق بادین است ،آقای بی سواد!؟ کجای دین اسلام می گوید بعد از مرگ روح مان در همین دنیاست ،کجای اسلام چنین چیزی است که روح ما بعد از مرگ به بدن کس دیگری خواهد رفت یا روح ما بعد از مرگ به بدن یک حیوان و گیاه دیگری خواهد رفت

تناسخ عین کفر است
کسی که بگوید بعد ازمرگ یک انسان ،روح او وارد بدن یک انسان دیگر یا حیوان و گیاه دیگری خواهد شد، یعنی برزخ نداریم. این فرقه ها این چیز ها را دارند یا فرقه ی علی اللهی که می گویند خدای متعال به امیر المومنین حلول کرد، این ها هم کفر است.

10-  مهم؛ تمام این فرقه های انحرافی تا جای ممکن به مردم از عشق و نجات و رهایی و…این جور حرف ها می زنند.
آقا بیا عشق! اصلا نعوذ بالله خدا وسیله است، همه چیز عشق است رها پیدا کن، نجات پیدا کن برقص و شاد باش فیلم های شبکه سون، شبکه ی تبلیغ مسیحیت دقیقا همین کارها را انجام می هد.

درفرقه ی آقای محمد علی طاهری وعرفان حلقه و فرقه های دیگر هم همین است.دم از عشق و نجات می زنند انگار ما نعوذ بالله در اسلام در تاریکی جهل هستیم و آقای طاهری می خواهد دست ما را بگیرد و هدایت و رهنمون بکند.

حواسمان جمع باشد این عشق و آقا بیاشاد باش ،این حرف ها آدم را فریب ندهدبه فرموده مولا امیرالمومنین
(ع): « ﻛَﻠِﻤَﺔُ ﺣَﻖٍّ ﻳُﺮَادُ ﺑِﻬَﺎ ﺑَﺎﻃِﻞ »کلمه ی حقی ست که از آن تعبیر و اراده باطل دارند.

ادامه دارد …..

برگرفته ازسخنرانی فایل شماره1 “نقد عرفان حلقه”
استاد احسان عبادی

نوشته‌های مرتبط

اولین کسی که رجعت می کند

Montazer

علائم ظهور و دلایل امکان بداء در علائم ظهور

Entezar

اثار دعای فرج بخش دوم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد