متن مهدوی

نقد عرفان های نو ظهور قسمت ششم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

نقد عرفان های نو ظهور(عرفان حلقه)

6-قسمت ششم

11 چاپ و انتشار و استقبال کثیری از کتاب های عرفانی کاذب

وزارت ارشاد که مجوز به کتاب های عرفان اُشو، عرفان دالایی لاما ،ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮐﻮﺋﻠﯿﻮ رقاص مست، کتاب های این ها را می دهد و کتاب های این ها در ویترین کتابخانه های ماست، بعضی کتابخانه های مذهبی ما هم کتاب های اُشوی منحرف جنسی را در کتابخانه های خودشان دارند.

وزارت ارشاد، اسمت ارشاد، است وزارت ارشاد اسلامی است ، اسلامش  کو….؟؟ اُُشویی که صراحتا می گوید خدایی وجود ندارد، ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮐﻮﺋﻠﯿﻮیی که صراحتا مست لایعقل بود، اُشوی که اینقدر انحراف جنسی داشت وقتی در دوران جوانی آمریکا رفته بود حتی آمریکا او را اخراج کرد.

کتاب های چنین کسی را چگونه را بیرون می دهید،؟؟ کتاب هایش فروش فراوانی دارد ،کتاب کیمیاگر آقای ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮐﻮﺋﻠﯿﻮ_ انتشارات کاروان ،ترجمه ی آقای آرش حجازی، همان نامزده ندا آقا سلطان(فتنه ی 88،ازجمله کسانی بود که قبل ازسال 88 ،زمان مهاجرانی آقای ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮐﻮﺋﻠﯿﻮ را به ایران آورد،عکس هایش در اینترنت هست سرچ کنید) و ترجمه ی کتاب های ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮐﻮﺋﻠﯿﻮ در دست داشت،الان کتاب کیمیاگرکه دست بنده است چاپ سال 1388 است چاپ شانزدهم بود با تیراژه 3هزار نسخه، این طوری است که کتاب های عرفان های انحرافی این قدر فروش می رود .

متأسفانه!! چه بگوییم؟؟درد یکی دوتا نیست

یا کتاب آقای اُُشو آینده ی طلایی باترجمه ی خانم مرجانه فرجی با تیراژه صد هزار نسخه و.. چاپ می شود.

متأسفانه بعضی از مردم ما عقلشان به چشمشان است ؛می بینند که فلانی رفته کتاب اُشو را خریده… کتاب های اُشو به چاپ دهم و بیستم رفته و… میگه ؛حتما یک چیزی هست که مردم میخرند، می رود سراغ این ها و باعث می شود از مطالب این  کتاب ها استفاده کند.

در جلسه سخنرانی که داشتیم خانم محجبه ای به من گفت اُُشو که آدم بدی نیست و حرف های خوبی می زند؟! بعضی از حرف های انحرافی کتاب اُُشو را به او گفتم ،گفت من حواسم هست که حرف های خوب و بدش را تفکیک کنم ،گفتم شاید یک بار نتوانستید از هم تشخیص بدهی! چرا کتاب کسی را می خوانید که از همجنس بازی دفاع کرده؟

فروش این کتاب ها برای مردم جاذبه دارد ، ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮐﻮﺋﻠﯿﻮ سال88کتاب کیمیا گر او به چاپ شانزدهم رفت، کتابش معروف است.شما امکان ندارد دبیرستان(خصوصا دبیرستان دخترانه) برای سخنرانی بروید ، اسم ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮐﻮﺋﻠﯿﻮ را بیاورید و کسی او را نشناسد ،اکثر بچه های دبیرستان کتاب های این آقا را خوانده اند .

ادامه دارد …..

برگرفته از فایل شماره 1″نقد عرفان حلقه”
استاد احسان عبادی

نوشته‌های مرتبط

مسجادی که امام زمان خراب می کند

Entezar

زندگی نامه امام زمان (عج)

Montazer

نقد عرفان های نو ظهور قسمت بیست و پنجم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد